Carrer Aragó 284 bis 4 1 esq. 08007 Barcelona · Tél. 932 893 892 · Fax 934 242 638